Liên hệ

Công ty cổ phần nhựa AC

Thị trấn Thanh Thủy- Thanh Thủy- Phú Thọ

Tel: 0438736599

Fax: 0438736599

E-mail: info@acplasticbag.com

Tên của bạn (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Mã bảo mật
captcha

Bản đồ