Giới thiệu

Tháng Năm 6, 2016

YFA Công ty TNHH là một công ty khai thác khoáng sản resourse chuyên ngành khai thác mỏ, xử lý và cung cấp các tài liệu của các Caolins và Feldspars ngành công nghiệp giấy, gốm và sơn. YFA hiện nay đã trở thành một trong những nhà cung cấp nổi tiếng để cung cấp nguyên liệu hoàn thành.

Công ty YFA chúng tôi luôn luôn tìm kiếm mở rộng kinh doanh và tìm kiếm đối tác mới ở trong nước và những người quốc tế.